Kailash Mansarovar yatra tour packages

Kailash Manasarovar Yatra by Helicopter 5 Days
Duration : 05 Days
Location : Lucknow – Nepalgunj – Simikot - Hilsa – Manasarovar – Hilsa –Nepalgunj – Lucknow. -&  More...

Kailash Manasarovar Yatra by Helicopter 9 Days
Duration : 09 Days / 08 Nights
Location : Lucknow – Nepalgunj – Simikot - Hilsa – Manasarovar – Tarboche – Zuthulphuk – Dolma pass -&  More...

Kailash Manasarovar Yatra by Overland 16 Days
Duration : 16 Days
Location : Kathmandu – Dhulikhel – Kodari - Nayalam – Saga – Prayang – Manasarovar – Torboche - Uthulphuk -&  More...

Kailash Manasarovar Yatra by Overland 18 Days
Duration : 18 Days
Location : Kathmandu – Dhulikhel – Kodari - Nayalam – Saga – Prayang – Manasarovar – Torboche - Uthulphuk -&  More...

Kailash Manasarovar Yatra via Lhasa 20 Days
Duration : 20 Days / 19 Nights
Location : Kathmandu– Lhasa – Gyantse - Shigatse –Lhatse – Saga – Paryang – Mansarover - Dirapuk - Zutul-puk -&  More...

Kailash Manasarovar Yatra via Lhasa 16 Days
Duration : 16 Days
Location : Kathmandu– Lhasa – Gyantse - Shigatse –Lhatse – Saga – Paryang – Mansarover - Dirapuk - Zutul-puk -&  More...

Kailash Manasarovar Yatra by Trekking
Duration : 15 Days
Location : Nepalgunj – Semikot – Tulin - Kermi – Yangar – Tumkot – Torea – Sipsip - Hilsa - Taklakot -&  More...

Kailash Manasarovar Yatra Trekking Return By Overland
Duration : 18 Days
Location : Nepalgunj – Semikot – Tulin - Kermi – Yangar – Tumkot – Torea – Sipsip - Hilsa - Taklakot -Manasarovar-&  More...